Friday, August 20, 2010

BAHASA PASAR

MOHD FADHLI BIN OTHMAN
207256

Tauke,itu ikan parang,belapa halga sekilo?


Bahasa pasar dikenali sebagai bahasa kacukan kerana salah satu sifat ragam bahasa ini ialah sifat kacukannya. Dalam bahasa ini banyak terdapat unsur-unsur bahasa asing digunakan. Bahasa pasar ialah bahasa yang terdiri perkataan-perkataan Melayu tetapi menggunakan ragam bahasa dan bentuk ayat-ayat bahasa lain seperti bahasa Cina,bahasa Tamil dan sebagainya. Bahasa pasar juga bermaksud bahasa yang digunakan oleh penutur yang dipengaruhi oleh pelat bahasa ibunda penutur. Penggunaan bahasa ini tidak begitu gramatis kerana bahasa ini mengabaikan nahu bahasa ibunda dan mengikut telor bahasa tersebut.

Sebagai contoh, ketika berkomunikasi di pasar, orang Melayu lebih suka menggunakan bahasa pasar atau bahasa kacukan. Penggunaan bahasa ini telah begitu sebati dalam kalangan orang Melayu sehinggakan orang Melayu tidak sedar kesalahan penggunaan bahasa tersebut. Orang Melayu menyangka bahawa bentuk ayat yang digunakan itu adalah bentuk-bentuk bahasa Melayu tulen.

Antara perkataan-perkataan yang sering digunakan dalam bahasa pasar:
apa mahu,
boleh bikin,
kasi tahu,
banyak mahal,
sedikit masa,
jangan bilang sama dia,
itu macam,
saya punya adik
dan sebagainya.

Lihat contoh perbualan yang sering diperhatikan di pasar, seperti berikut:

melah: amoi, itu kain,belapa halga?
amoi: anam balat semeter.
melah: Kasi kulanglah sikit...manyak mahal oo...
amoi: Mana boleh. ini kain baik punya.
melah: Takpalah, kasi 2 meter la.

No comments:

Post a Comment