Thursday, August 26, 2010

FAKTOR KERANCUAN BAHASA


SITI HAJAR NORLAILEE BT MOHAMAD NOR
204491

APAKAH PUNCA BERLAKUNYA KERANCUAAN BAHASA?


1. Pengaruh bahasa asing

Pengaruh ini amat sinonim dengan penggunaan bahasa rojak pada zaman sekarang. Pengguna sekarang mudah terpengaruh kerana begitu ghairah untuk mengunakan bahasa asing sehingga mencampurkan bahasa Inggeris
dengan bahasa Melayu. Tatkala, terdapat juga perkataan Inggeris telah cuba dimelayukan. Contonya teknologi (technology) , university ( university) dan sebagainya.


2. Gangguan bahasa dialek / bahasa daerah

• Negara Malaysia yang mempunyai banyak negeri dan daerah telah menyumbangkan pelbagai bahasa dialek yang berbeza-beza dan unik. Dengan ini, pengguna yang terbiasa menggunakan bahasa dialek dalam kehidupan harian telah menggangu usaha pembakuan bahasa Melayu. Yakni, timbullah kekelirua
n pengguna dengan bahasa dialek kerana kebanyakkannya tidak wujud dalam kamus dewan.3. Pengaruh media massa

• Bahasa yang digunakan oleh radio, televisyen, majalah, akhbar sering menjadi ikutan pengguna bahasa. Pengguanaan bahasa yang salah dalam filem-filem tetap dijadikan tontonan umum dan ini sedikit sebanyak mempengaruhi pengguna bahasa untuk mengikutnya.

4. Pengaruh bahasa singkat


• Pada masa kini, bahasa singkat adalah sinonim dengan pengguanan bahasa yang digunakan dalam khidmat pesanan ringkas (SMS). Sekiranya ia digunakan secara berleluasa atau berterusan, ini pasti akan menyebabkan kerancuan bahasa menjadi semakin teruk. Contohnya, cerita (cer), berani (bran) dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment