Thursday, August 26, 2010

KESAN KERANCUAN BAHASA

NURUL ZAHIDAH BT MOHD HIR AZHARI

204454

Kesan kerancuan bahasa

1. Mutu bahasa Melayu baku lisan dan tlisan akan merosot.

Nilai bahasa Melayu akan jatuh dan sekaligus mengetepikan status bahasa Melayu sebagai

bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan Malaysia. Lebih meyedihkan lagi andai bahasa Melayu tidak lagi dihormati oleh penutur asalnya sendiri. Jadilah bahasa Melayu sebagai bahasa kaku, tidak berkembang dan

akhirnya menjadi bahasa mati yang hanya menjadi kenang-kenangan anak cucu kita.


2 Proses pengintelektualan bahasa Melayu akan terbantut.

Sesuatu bahasa yang hidup perlu mengalami proses transformasi dana evolusi secara berterusan. Kajian-kajian ilmiah juga perlu diadakan supaya segala kekurangan yang terdapat dalam bahasa tersebut, walau dalam apa keadaan, dapat diatasi sebaik mungkin. Walau bagaimanapun, hal ini tidak akan dapat dilaksanakan. Proses pengintelektualan bahasa Melayu akan terbantut kerana tidak lagi digunakan sebagai wadah pengantar ilmu tinggi dan tidak berkembang selaras dengan perkembangan ilmu

pengetahuan.


3. Wujudnya jurang dan perbezaan kelas berdasarkan fahaman dan mentaliti terhadap penggunaan bahasa.

Jurang ini akan mewujudkan masalah ketegangan social yang lebih serius hingga akhirnya menjadi pemangkin kepada konflik dalam jiwa rakyat itu sendiri. Natijahnya , wujud prasangka sesame sendiri. Yang lebih menyedihkan, andai prasangka itu pula melibatkan kebencian antara etnik, perkauman, agama, mazhab, idologi, daerah dan wilayah, sudah tentu perpaduan kaum yang selama ini kita pelihara akan hancur dalam sekelip mata sahaja.

No comments:

Post a Comment