Thursday, August 26, 2010

LANGKAH-LANGKAH MENGATASI KERANCUAN BAHASA

SITI RAMLAH BT MOHD NOR

207227


Langkah-langkah Mengatasi Kerancuan Bahasa

v Mengadakan kempen melalui media elektronik dan media cetak seperti televisyen, radio, risalah, surat khabar dan lain-lain. Dengan ini, ianya akan menimbulkan kesedaran kepada masyarakat tentang penggunaan bahasa yang betul.


v Melalui pendidikan iaitu cikgu dapat dijadikan sebagai idola bagi pelajar. Cikgu perlulah menggunakan bahasa rasmi atau formal semasa mengajar. Dengan ini, pelajar akan turut sama menggunakan bahasa formal. Oleh itu, kerancuan bahasa dapat di atasi.


v Mengadakan lebih banyak bengkel tentang bahasa. Melalui bengkel ini, pelajar dapat didedahkan dan diajar dengan lebih mendalam tentang pengunaan bahasa yang betul. Dengan ini, mereka dapat memperbaiki kesilapan pengunaan bahasa yang salah.

No comments:

Post a Comment